פתרונות לפרישה

פתרונות פיננסים ופנסיונים לגיל השלישי

מדובר בדור שרוצה לצרוך, לבלות וליהנות מהחיים. רצונות אלה בשילוב עם עלייה בתוחלת החיים, מציבים אתגרים לא פשוטים בפני אוכלוסייה זאת.
בנוסף, בשנים האחרונות התרחשו לא מעט שינויים בהיבטי המיסוי ובהטבות המס להן זכאית אוכלוסיית הגיל השלישי.
שינויים אלה הביאו ליצירת פתרונות המתאימים לאוכלוסיית הגיל השלישי, תוך ניצול ומיצוי אופטימליים של אותן הטבות מס.
לדוגמא:

אפשרויות להעברה בין דורית פטורה ממס
האפשרות לבחור בין הון לקצבה
איחוד החסכונות שלך לחשבון אחד
מקדם קצבה מובטח להגנה מפני עלייה בתוחלת החיים
פטור מתשלום מס רווחי הון על חיסכון פרטי ועוד.

אנו מזמינים אותך לבצע בדיקה פיננסית באמצעות המומחים של שגיא יוגב, וזאת ע"י ניתוח מקיף של סך הנכסים הפנסיונים והפיננסים הקיימים ברשותך בהתחשב בצרכיך האישיים , בשיקולי מיסוי ,מצב שוק ההון ובמידת הצורך גם במצבך הבריאותי.

לקבלת פרטים נוספים ולתיאום פגישה:
03-9270740  סיגל
sigalm@sgy.co.il