שאלות ותשובות – קרן פנסיה

תשובות לשאלות נפוצות בנושא קרן פנסיה

לפניך רשימת תשובות לשאלות נפוצות שעשויות לצוף בעת הגלישה באתר או בזמן שעולה הצורך ברכישת פוליסה או הגשת תביעה. אתה מוזמן לעיין בשאלות השונות, ואם לא מצאת מענה, נציגי אורי שפירא סוכנות לביטוח בע"מ ישמחו לעמוד לרשותך באמצעות עמוד צור קשר.

מי יכול להצטרף לקרן פנסיה?

כל אדם מגיל 18 ומעלה. ניתן להצטרף במעמד מבוטח- שכיר (כאשר יש הפקדות מקבילות של העובד והמעסיק) או במעמד של מבוטח- עצמאי (כאשר יש הפרשות של המבוטח בלבד, ללא הפרשות מקבילות של המעסיק).

מה ההבדל בין קרן פנסיה חדשה וקרן פנסיה ותיקה? 

קרן ותיקה
עד לשנת 1995 פעלו בישראל קרנות פנסיה של ההסתדרות (הגדולות בהן – מבטחים, קרן מקפת, קג"מ) ושל ארגוני עובדים גדולים. קרנות אלו שהוגדרו כ"מבטיחות זכויות" שילמו קצבאות למבוטחים בהתאם לזכויות וותק שצברו בשנות עבודתם.

קרן חדשה מקיפה
בשנת 1995 לאחר שהתברר כי הקרנות הותיקות אינן מאוזנות אקטוארית וההתחייבויות שלהן לתשלומי קצבה עתידיים עולים בהרבה על ההכנסות הצפויות, הופסקה בהוראת הממשלה הצטרפות מבוטחים חדשים ונפתחו קרנות חדשות (החל מ-1.1.1995). כיום קרנות אלו מוגדרות כ"קרנות מסוג תשואה" שבהן מנוהל לכל מבוטח חשבון חסכון משלו הנושא רווחים בהתאם לרווחי הקרן. כיום, 30% מכספי קרנות אלו מושקעים באגרות חוב בריבית מסובסדת של הממשלה. שאר 70% מהכספים מושקעים בשוק ההון.
קרן חדשה נותנת קצבה חודשית לאחר הפרישה, קצבת שאירים למקרה מוות, וקצבה חודשית במקרה של אובדן כושר עבודה. סכומי ההפקדות בקרן כפופים לתקרת שכר של פעמים השכר הממוצע במשק.

קרנות ותיקות סגורות למצטרפים חדשים החל מה-31.3.1995. מבוטחים ותיקים בקרנות אלו יכולים להמשיך לחסוך בהן או להעביר זכויותיהם לקרנות ותיקות אחרות.

מה ההבדל בין אפיק הוני לקצבתי?

אפיק הוני – יספק במועד הזכאות סכום כסף חד פעמי, ללא קשר לתוחלת חייך.
אפיק קצבתי – קצבה חודשית למשך כל ימי חייך ובמקרה פטירתך לאחר הפרישה –לשאיריך.
כיום, לאור תיקון 3 שנכנס לתוקף ב-1.1.08, כל האפיקים ההוניים הופכים לקופה לקיצבה לא משלמת. משמעות הדבר היא שהכספים שנצברו עד למועד זה (כאפיק הוני) ישולמו כסכום חד פעמי והכספים שיופקדו החל ממועד זה – ישולמו לחוסך כקצבה חודשית באמצעות קופה משלמת אחרת.

כמה זה עולה לי?

הקרנות החדשות גובות מהמבוטחים דמי ניהול (מהצבירה) ודמי ניהול (מהשוטף) בשיעורים הקבועים על פי החוק.
קרנות חדשות מקיפות מוגבלות לתקרת דמי ניהול של עד 6% מההפקדות השוטפות ודמי ניהול של עד 0.5% (בחישוב שנתי) מהסכום שנצבר למבוטח .
קרנות כלליות מוגבלות לגביית דמי ניהול של עד 2% שנתי מהחיסכון הנצבר.
האם המעסיק חייב לשלם בגיני קרן פנסיה?
ביום 1.1.2008 נכנס לתוקפו הסכם פנסיה מקיפה חובה שחל על כל עובד (מעל גיל 21 לגבר, מעל גיל 20 לאישה) שאין לו הסדר פנסיוני מיטיב.
העובדים זכאים לתחילת הפרשות כדלקמן:
עובדים שלהם ביטוח פנסיוני קיים ומתחילים לעבוד, זכאים לביטוח פנסיוני מהיום הראשון, אך ההפרשות בגינם יבוצעו לאחר 3 חודשי עבודה, רטרואקטיבית, או בתום שנת המס (המוקדם מבין השניים).

עובדים ללא ביטוח פנסיוני קודם, זכאים לביטוח פנסיוני לאחר צבירת ותק של 6 חודשים במקום עבודתם (בשנת 2008 בלבד נדרש ותק של כ-9 חודשים בלבד).
איך מנוהל הכסף שלי ומי מנהל אותו?
כספך מנוהל על ידי מערך ההשקעות של קרן הפנסיה שלך.
בקרן פנסיה חדשה מקיפה חדשה ישנו סבסוד של המדינה בדמות אגרות חוב מיועדות על 30% מהכספים ואילו שאר הכספים מושקעים בשוק ההון.
בקרן פנסיה כללית כל הכספים מושקעים בשוק ההון.
מהו "אירוע מזכה" בקרן פנסיה?
אירוע המזכה את המבוטח או את שאיריו בתשלומים מקרן הפנסיה, כגון:
א. פנסיית זקנה- המועד בו הגיע המבוטח לגיל פרישה.
ב. פנסיית נכות- מועד תחילת הנכות, בהתאם לקביעת רופא הקרן.
ג. פנסיית שאירים- במות המבוטח או הפנסיונר.
מהי קיצבת שאירים ומהי קיצבת נכות? בכלל, מה זה קיצבה?
את החיסכון שצברת במסגרת קרן הפנסיה תקבל כהכנסה חודשית. קיימות 3 סוגי קיצבאות:
קצבת פרישה – הכנסה חודשית מגיל הפרישה ולמשך כל חייך
קצבת נכות – הכנסה חודשית המשולמת במקרה ובמשך תקופה של 90 יום ומעלה איבד המבוטח לפחות 25% מכושרו לעבוד בעבודתו או בכל עבודה אחרת התואמת את השכלתו, הכשרתו וניסיונו, כתוצאה ממחלה או מתאונה. קצבת הנכות משולמת ממועד הזכאות ועד לגיל הפרישה בו אמור היה המבוטח לצאת לגימלאות. החל ממועד הפרישה יחל לקבל קצבת פרישה.
קצבת שאירים – הכנסה חודשית שתינתן ליקירייך במקרה מוות (בן/בת זוג וילדים עד גיל 21).
איזה כיסוי יש למקרה אובדן כושר עבודה, נכות או מוות?
הכיסוי לאובדן כושר עבודה מוגבל בקיצבה של עד 75% מהשכר המבוטח.
הכיסוי לשאירים הינו עד 60% לאלמן/ה ועוד עד 30% לכל ילד. סך תשלומי פנסיית השאירים לא יעברו את ה-100%.

האם אני יכול להצטרף לקרן פנסיה בתור עצמאי?

כן. כעצמאי תוכל להפקיד סכום של עד 16% מההכנסה המקסימאלית הקבועה בחוק, וליהנות מהטבות המס הגבוהות ביותר מבין כל אפיקי החיסכון הפנסיוני.

המעסיק רוצה לשלם לי לקופת גמל ואני מעדיף קרן פנסיה. מה לעשות?
סעיף 20 לחוק לקופות הגמל קובע כי העובד זכאי לבחור בכל אפיק חסכון פנסיוני שירצה.

מתי כדאי להתחיל לחסוך בקרן פנסיה?

בקרן פנסיה יש חשיבות רבה לתחילת החיסכון בגיל צעיר מהסיבות הבאות:

צבירה גבוהה – בשנים הראשונות אדם חוסך את חלק הארי של הפנסיה; צבירה של אדם בין הגילאים 30-40 תהיה גבוהה מצבירה של אדם בין הגילאים 50-60, אף על פי שמדובר בפרק זמן זהה (10 שנים).
כיסוי ביטוחי – ככל שהמבוטח מצטרף בגיל צעיר יותר, כך ייהנה מכיסוי ביטוחי גבוה יותר.
עלות כיסוי ביטוחי זולה מאד – בגלל שהכיסוי הביטוחי בקרן פנסיה הוא הדדי, עלות רכישת הביטוח זולה ביחס לאפיקים האחרים.
גמישות – בכל עת ניתן לבחור מסלול המתאים למצב אישי ומשפחתי של המבוטח ולהתאים את התוכנית לשינויים המתרחשים במהלך חיי אדם.
האם אפשר להחליף קרן פנסיה חדשה אחת באחרת, והאם הוותק המקורי נשמר?
כן ובלבד שהמבוטח אינו זכאי או אינו מקבל פנסיה כלשהי מהקרן.
שמירת הוותק ותקופת האכשרה נעשית בעת החלפת קרנות, רק אם המבוטח הינו "פעיל", דהיינו דמי הגמולים משולמים כסדרם. מבוטח לא פעיל ("מוקפא") רשאי כמובן להעביר את היתרה הצבורה שלו לקרן אחרת, אך במקרה זה לא נזקפת לזכותו תקופת האכשרה הקודמת.

מה החלק שלי ומה החלק של המעסיק בהפקדות לקרן פנסיה?

מבוטח: עד 7%
מעסיק לתגמולים: עד 7.5%
מעסיק לפיצויים: עד 8.33%

האם יש הטבות מס על חיסכון בקרן פנסיה?

כן. מבוטח בקרן פנסיה זכאי להקלות מס נרחבות.

איך אני יכול לדעת איזו קרן פנסיה הכי טובה בשבילי?
הפרמטרים שעליך לקחת בחשבון בבואך לבחון ולבחור קרן פנסיה הינם:
1.איכות הקרן –

איכות החברה המנהלת – חברה גדולה ויציבה שעומדת מאחוריך.

איכות הקרן עצמה – ובכלל זה- האוכלוסייה המבוטחת. מאחר ומדובר בביטוח הדדי- ככל שיש יותר מבוטחים פעילים בקרן ואוכלוסיה מבוטחת מגוונת יותר – הסיכון מתחלק בין יותר אנשים.

שירות למבוטחים – ובכלל זה היכולת של הקרן להעניק למבוטחיה ולמקבלי ההחלטות בארגונים אותם היא מבטחת את השירות היעיל ביותר- האמין ביותר, המעודכן ביותר בזמן הקצר ביותר.

2. נתוני הקרן – השגת התשואה הגבוהה ביותר במינימום סיכון- האפשרי.

3. גמישות תקנונית – התקנון אמור לתת פתרון לצרכים הפנסיונים המשתנים של אדם / עובד לאורך כל חייו. ככל שהתקנון מגוון יותר- כך קיימת אפשרות טובה יותר להתאמת המוצר והתכנית לצרכים שלך על ציר הזמן (בכל סטאטוס- רווק, גרוש, צעיר – מבוגר וכן הלאה).

האם ניתן לשנות מסלולים בקרן הפנסיה ?

ניתן לעבור בין כל מסלולי הפנסיה השונים בכל עת.

אז מה ההבדל בחיסכון בין קרן הפנסיה, חברת הביטוח וקופות גמל?

השקעות: חברות הביטוח וקופות הגמל משקיעות 100% מכספי החיסכון בשוק ההון ונתונות לתנודתיות השוק באופן מלא, קרן הפנסיה משקיעה 70% בשוק ההון ו – 30% מושקע באגרות חוב ממשלתיות מיועדות בתשואה ריאלית של 4.86%, כך שהתנודתיות נמוכה יותר.

דמי ניהול: קופות הגמל מורשות לגבות דמי ניהול של עד 2% מהצבירה, חברות הביטוח מורשות לגבות דמי ניהול של 5% – 13% מהפרמיה החודשית ו – 1.4% – 1% מהצבירה וקרנות הפנסיה מוגבלות בגביית דמי ניהול של לא יותר מ – 6% מהפרמיה החודשית ו – 0.5% מהצבירה.