פיננסים וחיסכון

 

קרן השתלמות

קרן השתלמות היא אפיק חיסכון לטווח קצר עד בינוני, המזכה את החוסכים בהטבות מס. במסגרת זו יכול החוסך למשוך את כספו בסכום חד פעמי פטור ממס לאחר שש שנים, או להמשיך לחסוך ובכך לשמור על הפטור ממס.

למידע נוסף >>

 

קופות גמל

קופת גמל מהווה את אחד מאפיקי החיסכון הפנסיוני בישראל. קופת גמל הינה חיסכון לטווח ארוך, בעל מרכיב של חיסכון בלבד ("חיסכון טהור" ללא כיסויים ביטוחיים). כלומר, באמצעותה ניתן לחסוך כספים לגיל פרישה וליהנות מהטבות מס. יש לשים לב כי בקופת גמל לא קיימים מרכיבים של ביטוח נכות או שאירים כחלק מהחיסכון בקופה, אולם ניתן לרכוש אותם בנפרד בחברת ביטוח ועדיין לזכות בהטבות מס.

למידע נוסף >>

 

ניהול תיק השקעות 

תיק השקעות מנוהל הוא פתרון אישי שנתפר על פי מידותיך, ויכול להיות אופציה מצוינת למי שמעוניין בניהול השקעות אקטיבי בשוק ההון.
ניהול הכספים מתבצע בהתאם לצרכים הפיננסים האישיים שלך: רמת הסיכון, טווח ההשקעה, מטרת ההשקעה ועוד.

למידע נוסף >>

 

פוליסת חיסכון וקופת גמל

חלק גדול מהציבור במדינת ישראל עדיין מנהל את חסכונותיו ואת השקעותיו בבנק באמצעות תכניות חיסכון, פיקדונות וקרנות נאמנות. הריבית הנמוכה הנהוגה בישראל בשנים האחרונות ועלויות ניהול גבוהות יחסית, הופכות את ההשקעה והחיסכון באמצעות האפיקים הללו ללא אטרקטיבית .

למידע נוסף >>