פוליסת חיסכון וקופת גמל

מידע מקצועי

1.פוליסת חיסכון פיננסית
חלק גדול מהציבור במדינת ישראל עדיין מנהל את חסכונותיו ואת השקעותיו בבנק באמצעות תכניות חיסכון, פיקדונות וקרנות נאמנות. הריבית הנמוכה הנהוגה בישראל בשנים האחרונות ועלויות ניהול גבוהות יחסית, הופכות את ההשקעה והחיסכון באמצעות האפיקים הללו ללא אטרקטיבית .
פוליסת חיסכון פיננסית היא למעשה תכנית חיסכון והשקעה להפקדות שוטפות ו/או חד פעמיות. תכנית זאת יכולה לשמש כתיק חיסכון לכל מטרה, וזאת באמצעות מגוון של מסלולי השקעה.

יתרונות התכנית: 

 • מגוון מסלולי השקעה המאפשרים התאמה אישית לצרכים שלך.
 • הכספים נזילים וניתן לפדות אותם בכל עת ללא קנסות פדיון.
 • מעבר בין מסלולי ההשקעה ללא עלויות קנייה ומכירה.
 • מעבר בין מסלולי השקעה אינו כרוך בתשלום מס רווחי הון. תשלום המס יתבצע רק בעת מימושהחיסכון.
 • עלויות ניהול נמוכותוקבועות.
 • זכאות לפטור ממס רווחי הון בגיל פרישה (בכפוף להוראות מס הכנסה).
 • אפשרויות שונות למשיכת הכספים – כסכום חד פעמי, בתשלומים חודשיים או כקצבה מגיל הפרישה אשר משולמת לכל החיים.

2.קופת גמל להשקעה                                                                                                        קופת גמל להשקעה היא מכשיר חיסכון נזיל והוני. הכספים הצבורים בקופה ניתנים למשיכה כסכום חד פעמי ובכל נקודת זמן. קיימת תקרת הפקדה שנתית בגובה של 70,000 ש"ח.                                                                                            

יתרונות התכנית:

 • פטור ממס בגיל פרישה –  עמית שיבחר לקבל את הכספים כקצבה חודשית מגיל  60 ייהנה מפטור ממס רווחי הון (קצבה פטורה).
 • נזילות – החיסכון נזיל בכל עת.
 • דחיית מס –  העברת כספי החיסכון ממסלול השקעה אחד לאחר, או בין חברה אחת לאחרת לא מחייבים תשלום מס רווח הון.
 • ניהול מקצועי של הכספים, בבית השקעות או חברת ביטוח, במגוון רחב של מסלולי השקעה.
 • גמישות באופן ההפקדה לקופת הגמל להשקעה – סכום חד פעמי או הוראת קבע.
 • הטבת מס למוטבים – מוטבים שיבחרו לקבל את הכספים כקצבה, יהיו זכאים לפטור מלא ממס.

כלים מקצועיים

השווה בין מכשירי השקעה שונים

שאלות ותשובות

האם ניתן להפקיד סכומים נוספים לאחר ההפקדה הראשונה?
ניתן להפקיד בכל עת ובכל שלב כל סכום נוסף שתחליט, לאותו מסלול בו
אתה נמצא או לכל מסלול אחר על פי העדפותיך.

באיזה אופן אוכל למשוך את הכספים שהפקדתי?
ישנן שתי אפשרויות:
א. ניתן לבצע פדיון מלא או חלקי בכל עת.
ב. ניתן למשוך סכום חודשי קבוע בהתאם לצרכים שלך.

האם קיימת מגבלה כלשהי על פדיון הכספים?
אין מגבלה כלשהי. הכספים נזילים וניתן לפדות אותם בכל עת ללא קנסות פדיון.

האם ניתן לעבור בין מסלולי ההשקעה ? האם זה כרוך בעלות?
ניתן לעבור בין מסלולי ההשקעה  בכל עת ללא עלות וללא תשלום מס.
תשלום מס על הרווחים שנצברו יבוצע רק בעת מימוש החיסכון.

האם דמי הניהול בפוליסת החיסכון יכולים להתייקר?
לא. דמי הניהול קבועים ואינם יכולים להשתנות.

***

חיסכון אישי הצטרפות אונליין >>