עידכונים מקצועיים ומבזקי ידע

מבזק ידע- היערכות שגיא יוגב לקראת חגי תשרי

עדכון מקצועי- אופן הפקדת תשלומי מעסיק לקופת גמל

מבזק ידע – היערכות לקראת חופשה מרוכזת- משרדי שגיא יוגב סגורים- 3 באוגוסט 2020

משיכה פטורה ממס מקרן השתלמות כתוצאה ממשבר הקורונה הוראת שעה- 2 באוגוסט 2020

עדכונים בביטוח סיעודי קבוצתי לחברי קופ"ח- 28 ביולי 2020

מועד הפקדה למוצר פנסיוני – לפי צו הרחבה לפנסיה חובה 

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים, כיסויים ביטוחיים בקופות גמל (נגיף הקורונה) הוראת שעה (2020)- 16 ביוני 2020

מהי פנסיה תקציבית לבעלי שליטה?- 26 במאי 2020

קודי סטאטוס עובד לדיווח בממשק התשלומים – 12 באפריל 2020

למי שייכים הפיצויים שנצברו בביטוח מנהלים משתתף ברווחים – 10 באפריל 2020

עדכון מקצועי למעסיקים ולמבוטחים בעקבות משבר הקורונה – 2 באפריל 2020

עוברים יחד את המשבר – 19 במרץ 2020

עדכון מקצועי – בנושא יציאת עובדים לחל"ת בצל משבר הקורונה- 18 במרץ 2020

מבזק ידע – בנושא הערכות שגיא יוגב להתפשטות נגיף הקורונה- 15 במרץ 2020  

מבזק ידע – הערכות לקראת חופשת חג הפסח בנושא קבלת הפקדות וטיפול בגביה- 11 במרץ 2020