ניהול תיק השקעות

מידע מקצועי

תיק השקעות
תיק השקעות מנוהל הוא פתרון אישי שנתפר על פי מידותיך, ויכול להיות אופציה מצוינת למי שמעוניין בניהול השקעות
אקטיבי בשוק ההון.
ניהול הכספים מתבצע בהתאם לצרכים הפיננסים האישיים שלך: רמת הסיכון, טווח ההשקעה, מטרת ההשקעה ועוד.
כאשר אתה בוחר לנהל את השקעותיך באמצעות תיק השקעות, אתה מאפשר למנהל התיקים להשתמש בידע ובניסיון הרב שיש ברשותו, כדי למקסם  את פוטנציאל התשואות, וזאת בתוך "גבולות הגזרה" כפי שהוגדרו ביחד עמך.

איך זה עובד?
הכספים מופקדים בחשבון ני"ע על שם הלקוח בסניף בנק לבחירתו.
לגוף המנהל ניתן ייפוי כוח לביצוע פעולות קנייה ומכירה בלבד בחשבון המנוהל .
שירות – הלקוח מקבל דיווח בתדירות גבוהה ובנוסף יכול להתעדכן במצב החשבון באופן שוטף באמצעות סניף הבנק ו/או אתר האינטרנט של הגוף המנהל.

בבואך לבחור מנהל השקעות, חשוב להקפיד ולבחור בחברה מנהלת מקצועית, מנוסה, בעלת חוסן פיננסי ובעלת מחלקת מחקר ואנליזה גדולה ואיכותית.

נשמח לסייע לך לקבל את ההחלטה המתאימה ביותר עבורך

כלים מקצועיים

מושגים משוק ההון

אופציה
חוזה בין קונה למוכר האופציה המאפשר לקונה לקבל זכות רכישה של נכס פיננסי במחיר ובזמן הקבוע באופציה.

אג"ח
אגרת חוב המונפקת על ידי בנק, ממשלה, חברה מסחרית או קונצרן גדול במטרה לגייס הון מהציבור בתמורה להבטחת תשואה בתוך פרק זמן נקוב.

ארביטרז'
רווח ודאי ללא סיכון המתקבל מרכישת נכס במחיר נמוך ומכירתו במחיר גבוה.

ברוקר
אדם מוסמך על ידי הבורסה לניירות ערך לבצע פעולות של קנייה ומכירת ניירות ערך שונים.

דיבידנד
חלוקת רווחי החברה לבעלי המניות בחברה, בהתאם לשיעור האחזקות של כל אחד.

דיפלציה
מצב הפוך מאינפלציה בו מתרחשת ירידת ערך של סחורות ושירותים.

חבר בורסה
גוף בעל היתר לבצע פעולות של קנייה ומכירה בפקודה של משקיעים, באולמות המסחר בבורסה.

מדד (Index)
איחוד של ניירות ערך רבים למדד אחד משולב המשקף את מצבו של המשק כולו.

ניהול תיקי השקעות
ניהול של כמה סחורות פיננסיות של אותו משקיע במטרה להשיג עבורו את התשואה הגבוה ביותר במינימום סיכון.

נוסטרו
חשבון שבאמצעותו חבר בורסה מבצע פעולות קנייה ומכירה של ניירות ערך עבור עצמו.

סל
אוסף נכסים פיננסים הנסחרים בבורסה.

רווח למניה
הרווח אשר מחושב על פי חלוקת הרווח הנקי של החברה חלקי מספר מניותיה.

שער בסיס
שער הנעילה של נייר ערך מיום המסחר הקודם בבורסה.

שאלות ותשובות

אני מעוניין שהכסף ינוהל ע"י מנהל השקעות אבל חשוב לי שהוא יישאר בבנק שלי. האם זה אפשרי?
מרבית בתי ההשקעות חתומים על הסכמים עם רוב הבנקים, כך שניהול יכול להתבצע ישרות בחשבון הבנק שלך. ניתנת לך גישה ישירה למעקב אחר תוצאות התיק באמצעות החשבון הבנק שלך וכן נשלח לביתך דיוור חודשי.

כיצד קובעים את מדיניות ההשקעה בתיק המנוהל?
מדיניות ההשקעות נקבעת בשיתוף עם הלקוח וזאת לאחר תהליך של אפיון צרכיו.

האם וכיצד ניתן לשנות את מדיניות ההשקעות בתיק המנוהל?
מדיניות ההשקעות ניתנת לשינוי בכל זמן. שינוי במדיניות ייעשה בשיתוף עם מנהל ההשקעות.

מהו חשבון מנוהל?
חשבון מנוהל הוא חשבון בנק רגיל של לקוח, כאשר הלקוח מעניק למנהל ההשקעות ייפוי כח לקנייה ומכירה של ניירות ערך בחשבון זה.

האם ניתן לנהל תיק השקעות לקטין?
ניתן לנהל תיק השקעות לקטין, בהתאם להוראות חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ"ב- 1962.

האם ניתן להפקיד סכומי כסף נוספים לחשבון המנוהל?
ניתן להפקיד כסף בחשבון המנוהל בכל עת.