כיסוי במקרה פטירה

ביטוח חיים
מקרה מוות, חלילה, עלול להשאיר את יקיריך ללא מקור הכנסה. פוליסות ביטוח חיים למקרה מוות (ריסק) מבטיחות בסיס כלכלי לך ולמשפחה במקרה של אסון.
העיקרון של ביטוח חיים הוא פשוט, משלמים עבור כיסוי כספי לסיכונים שונים, לכן ביטוח חיים מכונה בשם "ריסק . " (Risk)
סכום ביטוח החיים תלוי במספר בני המשפחה, משך הזמן שתכננת לפרנס אותם, הסכום החודשי שאתה רוצה להבטיח לכם ומקורות הכנסה והתחייבויות כלכליות נוספות שיש לך ולמשפחתך.
כאשר, חס וחלילה, מתרחש האירוע המכוסה בביטוח החיים, חברת הביטוח משלמת לך או למשפחתך את סכום הביטוח. מטרת הכסף להבטיח שמירת רמת חיים קיימת למשפחה .

ביטוח ריסק לשיעורין
ביטוח חיים המבטיח הכנסה חודשית לבני המשפחה
המשפחה שלך היא הדבר היקר לך ביותר בעולם, האנשים שאתה אוהב ודואג להם. מקרה מוות, חלילה, עשוי להשאיר את יקיריך ללא מקור הכנסה. האם דאגת שהמשפחה שלך תהיה מכוסה בביטוח חיים הולם, שיגן עליה ועל בטחונה הכלכלי, במקרה פטירה? ביטוח חיים למקרה פטירה הינו כיסוי חשוב ביותר, ולו חשיבות גדולה בתכנון פיננסי ויצירת פתרון להבטחת בסיס כלכלי למשפחה למקרה אסון.
ביטוח ריסק לשיעורין הינה תכנית ביטוח למקרה מוות בלבד ללא מרכיב חיסכון המאפשר לרכוש עבור כל אחד מבני המשפחה אשר יקבעו כמוטבים, סכומי תשלום חודשי שונים ולתקופות שונות. במקרה פטירת המבוטח ישולם לכל מוטב הסכום החודשי שנרכש בגינו, החל ממועד פטירת המבוטח, ועד לתום התקופה שקבע המבוטח בגין אותו מוטב. באופן כזה תוכל להתאים את הכיסוי הביטוחי ליכולותיך הכספיות ולצרכי משפחתך.
יתרונות התוכנית הנם :
-גמישות ברכישת כיסוי ביטוחי עבור כל אחד מבני המשפחה.
-התאמה מירבית לצרכי המוטבים וליכולת הכלכלית של המבוטח.

ביטוח "מוות מתאונה"
מוות בלתי צפוי כתוצאה מתאונה, במיוחד אם מדובר במפרנס העיקרי במשפחה, מגיע במפתיע ומותיר את בני המשפחה עם עול כלכלי מיידי המאיים על רמת חייהם. ביטוח זה נועד לשמור על רמת חייהם של בני המשפחה לה היו רגילים ובנוסף לסייע בהוצאות משק הבית מיד לאחר הפטירה. כיסוי זה מאפשר למבוטחים שאינם יכולים לרכוש ביטוח חיים בגלל בעיה בריאותית, לרכוש הגנה ביטוחית במקרה של פטירה כתוצאה מתאונה. הגנה ביטוחית זו מהווה הגנה מסוימת עבור המשפחה בעת אובדן הכנסה כתוצאה מפטירת המבוטח עקב תאונה.
יתרון כיסוי זה הנו בעלותו הנמוכה אשר מאפשרת למבוטח להגדיל את סכום הביטוח למקרה פטירה.
המוטבים הרשומים בפוליסה יקבלו את סכום הביטוח בתנאי שמות המבוטח אירע 90 יום מתאריך התאונה .