ביטוח מחלות קשות

ביטוח מחלות קשות מעניק פיצוי במקרה של גילוי מחלות קשות או של אירועים רפואיים חמורים

מדוע הצורך בפוליסה על בסיס פיצוי ? בקרות אירוע רפואי \גילוי מחלה קשה , החולה ובני משפחתו נאלצים להתמודד עם הוצאות רבות לא צפויות הנגרמות במהלך הבירור ובשלבי הטיפול וזאת מעבר לקושי המנטלי הנלווה בגילוי המחלה.