ביטוח בריאות וסיעוד

ביטוח רפואי 

ביטוח בריאות הוא שם כולל לביטוח המכסה הוצאות הקשורות לטיפול רפואי כגון : השתלות, תרופות, ניתוחים , ביטוח סיעודי ועוד.

למידע נוסף >>

 

ביטוח מחלות קשות

ביטוח מחלות קשות מעניק פיצוי במקרה של גילוי מחלות קשות או של אירועים רפואיים חמורים

מדוע הצורך בפוליסה על בסיס פיצוי ? בקרות אירוע רפואי \גילוי מחלה קשה , החולה ובני משפחתו נאלצים להתמודד עם הוצאות רבות לא צפויות הנגרמות במהלך הבירור ובשלבי הטיפול וזאת מעבר לקושי המנטלי הנלווה בגילוי המחלה.

למידע נוסף >>

 

ביטוח סיעודי

ביטוח שמטרתו מתן מענה כספי לצרכים המתעוררים כאשר אדם נזקק לשירותי סיעוד ("מצב סיעודי")

למידע נוסף >>